Tänne jäävät

Julkaistu: 8.5.2024, päivitetty 13.5.2024

Jani Turusta

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.


Joh. 3:16

Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;


Room. 10:9


“Kerran pelastettu ei ole aina pelastettu”.

Tuossa epäraamatullinen väite, joka on viime aikoina kerännyt pajon kannatusta kristillisessä kentässä.

Kehotan suhtautumaan suurella varauksella kaikkiin, jotka näin opettavat, sillä pelastus on Jumalan Lahja ja Jumalan työ – sitä ei ansaita. Se joko otetaan vastaan sellaisenaan - tai ei oteta lainkaan.

Jumala ei kunniaansa jaa!

Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja – ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.


Ef. 2:8-9

Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.


2. Kor. 5:17

Syntien sovitus ja pelastus armosta Jeesuksessa Kristuksessa on myös koko kristinuskon ydin. Jos Sanan opettajat eivät tätä ymmärrä, on jokin mennyt vikaan ja pahasti.  

Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä!


Sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä.


Matt. 23:13

= pelastuksen menetystä saarnaavat.

Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan;


sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle.


Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.


Room. 10:2-4

Jotka pelastuksen menetystä saarnaavat ja Jumalan voiman kieltävät, tulevat jäämään tänne ahdistuksen aikaan. Ja se joukko on valitettavan suuri!

Moni sanoo minulle sinä päivänä: ‘Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’

Ja silloin minä lausun heille julki: ‘Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.


Matt. 7:22-23

Tulisi luottaa siihen, että Hän vie sen hyvän työn päätökseen minkä on aloittanut itse kunkin kohdalla – lupauksensa mukaan.

Niin paljon uskovien piirissä tuijotetaan pelkästään omaan napaan, sekä muiden vaellusta ja katsotaan asioita lihan silmin, eikä luoteta Jumalan lupauksiin. Näin sitten jää lähetyskäsky toteutumatta monien kohdalla, kun Ilosanomasta on tullut sääntö– ja pykäläviidakko, mitä se ei oikeasti ole ja sitten ollaan omasta mielestä pelastuneita tai sen pelastuksen menettäneitä!

Sieltä oikealta tietä eivät eksy “hullutkaan”.

Ja siellä on oleva valtatie, ja sen nimi on "pyhä tie": sitä ei kulje saastainen; se on heitä itseänsä varten. Joka sitä tietä kulkee, ei eksy - eivät hullutkaan.


Jes. 35:8

Sillä kun, Jumalan viisaudesta, maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat,


1. Kor. 1:21

Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.


Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan: 


"Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan", sanoo Herra:


"Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä"; ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista".


Hepr. 10:14-17


Hyvin lähellä on nykypäivän kristillisyys, kuin jehovantodistajien ja muslimien usko:

“Millä mielellä Jumala mahtaa tänään olla? Eli pelastun tai en pelastu – en voi tietää, mutta yritän tehdä hyviä tekoja.”

Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: “Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa”.


Joh. 3:3

1 Jättäkäämme sentähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta:


parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan,


2 oppia kasteista ja kätten päällepanemisesta, kuolleitten ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta.


3 Ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii.


4 Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja Pyhästä Hengestä osallisiksi tulleet


5 ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia,


6 ja sitten ovat luopuneet-taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja häntä julki häpäisevät.


Hepr. 6

Eli eivät usko Jumalan lupauksiin ja näin pilkkaavat Jumalaa.

Yleensä pelastuksen menettämistä saarnaavat vetoavat tähän Raamatunkohtaan Hepr. 6:4-6, mutta jättävät alkuosan pois (1-3)..

Mutta vieläkin yleisempää on vain ylimalkaisesti - keskellä saarnaa sanoa tyyliin:

"Kerran pelastettu - aina pelastettu. Ei se niin ole!"

ja sitten vain jatketaan toisesta aiheesta millään tavalla Raamatulla perustelematta tuota niin sanottua "totuutta"!


Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?


Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne.


1. Kor. 6:19-20

Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä käyn paimenten kimppuun, vaadin lampaani heidän kädestänsä ja teen lopun heidän lammasten-kaitsennastaan, eivätkä paimenet saa enää kaita itseänsä. Minä pelastan lampaani heidän kidastansa, eivätkä ne sitten enää ole heidän syötävinänsä.


Sillä näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä itse etsin lampaani ja pidän niistä huolen.


Hes. 34:9-11

Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:


kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet ON PYHITETTY, ja pilkkaa armon Henkeä!


Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut: "Minun on kosto, minä olen maksava"; ja vielä: "Herra on tuomitseva kansansa".


Hepr. 10:28-30

Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?


1. Kor 3:16

Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala?


Älkää luulko, että minä olen syyttävä teitä Isän tykönä; teillä on syyttäjänne, Mooses, johon te panette toivonne.


Joh. 5:44-45

Vielä on hetki aikaa tehdä todellinen parannus.

Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus.

Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.


Ilm. 3:19-20

Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta.


2. Kor. 13:15Jaa sivu